Usluge nutricionističkog savjetovališta Nutribalans

USLUGE

ANTROPOMETRIJSKO MJERENJE I ANALIZA SASTAVA TIJELA

Ljudsko tijelo se pod utjecajem brojnih čimbenika tijekom života neprestano mijenja. Antropometrijskim mjerenjem uz pomoć dijagnostičke vage dobivamo podatke o sastavu vašeg tijela (udio masnog tkiva, mišićne mase, koštanog tkiva, udio vode, metabolička starost organizma, bazalni metabolizam itd.). Analizom podataka dobivenih mjerenjem vrši se procjena općeg stanja organizma.

Analiza sastava tijela traje oko 30 minuta, što uključuje vaganje, interpretaciju nalaza i konzultacije vezane uz daljnje opcije napretka u sklopu programa našeg savjetovališta.

Antropometrijsko mjerenje koristimo i kao brzu, jednostavnu i objektivnu kontrolu uspjeha preporučenih planova prehrane i vježbanja.

USLUGE

NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVANJE

Nutricionističko savjetovanje namijenjeno je svim osobama koje žele usvojiti zdrave prehrambene navike kao i osobama kojima je preporuka mijenjanje prehrambenih navika zbog određenog zdravstvenog stanja.

Kako izgleda nutricionističko savjetovanje?

• U prvom djelu provodi se antropometrijsko mjerenje, te se dobivenim podacima vrši analiza sastava tijela

• U drugom djelu putem upitnika prikupljaju se podaci o prehrambenim i životnim navikama, zdravstvenom stanju, razini tjelesne aktivnosti te željenim ciljevima. 

Podatci dobiveni provođenjem upitnika u kombinaciji s antropometrijskim i biokemijskim parametrima služe sa procjenu nutritivnog statusa i temelj su za izradu individualnog plana prehrane.

USLUGE

IZRADA INDIVIDUALNIH PLANOVA PREHRANE

Plan prehrane sastoji se od jelovnika za ciklus od 7 ili 14 dana te prehrambenih smjernica. Jelovnici su nutritivno i energetski uravnoteženi te jednostavni za primjenu. Izrađuju se u skladu sa stvarnim potrebama organizma i vašim dnevnim obvezama.

USLUGE - PLANOVI PREHRANE

PLAN PREHRANE ZA REGULACIJU TJELESNE MASE

Nepravilna prehrana za posljedicu ima prekomjernu tjelesnu težinu ili podhranjenost, što može dovesti do raznih zdravstvenih tegoba. Kako bi spriječili neželjena stanja potrebno je regulirati tjelesu masu na vrijeme. 

USLUGE - PLANOVI PREHRANE

DIJETOTERAPIJA - PLAN PREHRANE ZA POTPORNO LIJEČENJE BOLESTI

Kod osoba sa raznim zdravstvenim tegobama često je zanemarena važnost prehrane, oslanjajući liječenje samo na farmakoterapiju, čak i u slučajevima kad to nije nužno. Međutim, prehrana je važan čimbenik kako u prevenciji bolesti tako i u samom procesu liječenja svih organskih sustava. Planovi prehrane se izrađuju za potporno liječenje gdje se primjenjuje ciljana dijetoterapija. Specifična zdravstvena stanja (dijabetes, kardiovaskularne bolesti, bolesti štitnjače, alergije na hranu itd.) zahtjevaju adekvatnu prehranu koja će najbolje pomoći oporavku te zaštiti i ojačati organizam i zaustaviti daljnju progresiju bolesti.

USLUGE - PLANOVI PREHRANE

PLAN PREHRANE ZA SPORTAŠE I REKREATIVCE

Pravilna prehrana je izuzetno bitna za sportaše jer će im osim zadovoljavanja energetskih i nutritivnih potreba omogućiti i učinkovitiju sportsku izvedbu, brži oporavak nakon treninga ili natjecanja.

USLUGE - PLANOVI PREHRANE

PLAN PREHRANE SPECIFIČNIH POPULACIJSKIH SKUPINA

Optimizacija prehrane specifičnih populacijskih skupina: trudnice i dojilje, djeca i adolescenti, vegani i vegetarijanci, osobe starije životne dobi.

USLUGE

KONTROLNI PREGLED

Kontrolni pregledi služe za praćenje vašeg napretka, korekciju plana prehrane po potrebi kao i za podršku u procesu promjene prehrambenih navika. Često se dogodi da ponestane motivacije i zato smo tu da vas podržimo, usmjerimo i educiramo kako bi zajedno došli do željenog cilja.