NUTRICIONISTIČKO SAVJETOVALIŠTE NUTRIBALANS

O Nutribalansu

Nutribalans je nutricionističko savjetovalište koje će vas naučiti kako da pravilnom prehranom poboljšate svoje zdravlje, uklonite ili ublažite zdravstvene tegobe i osjećate se bolje.

Nepravilna prehrana za posljedicu ima prekomjernu tjelesnu težinu ili podhranjenost, te pojavu brojnih zdravstvenih problema. U moru informacija i savjeta teško je pronaći optimalnu prehranu za svoje potrebe. Zato je suradnja sa nutricionistom dobar izbor. Edukacijom i promjenom pristupa možemo potaknuti pozitivne i dugoročne promjene.

Bilo da želite poboljšati svoje prehrambene navike, smanjiti ili povećati svoju tjelesnu masu ili vaše zdravstveno stanje iziskuje posebne prehrambene potrebe, u Nutribalansu možemo kreirati personalizirani plan prehrane za Vas. Pri izradi jelovnika kombinira se znanstveni pristup sa individualnim potrebama i stilom pojedinca. 

Nutribalans je mjesto na kojem ćete dobiti stručan savjet i kontinuiranu podršku kako bi ostvarili zdrav i uravnotežen odnos sa hranom i vašim tijelom te kako bi vam pravilna prehrana pružila zadovoljstvo i postala vaš stil života.

Nutricionističko savjetovalište surađuje sa liječnikom, kineziologom i psihologom s obzirom da je multidisciplinarni pristup izuzetno važan u postizanju željenog cilja.

Započnimo vaše najzdravije putovanje zajedno!

Nutricionističko savjetovalište NUTRIBALANS

TKO STOJI IZA NUTRIBALANSA?

Martina Jajaš Višković, mag. nutricionizma

Hrana je moja vječna strast i inspiracija. Moj odnos prema hrani i kuhanju je neopterećen, za mene je to igra i opuštanje. Logičan slijed je bio studij nutricionizma. Diplomirala sam 2009.g. na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu u Zagrebu, studij prehrambene tehnologije, smjer nutricionizam. Stručno usavršavanje provela sam u Klinici za dječje bolesti Zagreb i Općoj bolnici Šibensko-kninske županje. 

Redovito se usavršavam na stručno-znanstvenim skupovima i kongresima. Članica sam Hrvatskog društva nutricionista i dijetetičara. Želja mi je da stečenim znanjem i iskustvom educiram i osvijestim ljude o važnosti pravilne prehrane koja je ključna za zdravlje.